EXIT
交通事务局

交通事务局

分享

交通事务局网页:
公共巴士资讯站:

交通事务专线: 8866 6363
传真: 2875 0626
交通事务局(马交石)服务专区:
地址:澳门马交石炮台马路33号地下
办公时间:星期一至星期五上午9时至下午6时(中午照常办公)
交通事务专线:8866 6363
传真:2875 0626
电邮:info@dsat.gov.mo

交通事务局(中华广场)服务专区
地址:澳门南湾大马路762-804号中华广场3字楼
办公时间:星期一至星期五上午9时至下午6时(中午照常办公)
交通事务专线:8866 6363
传真:2875 0626
电邮:info@dsat.gov.mo
 
政府综合服务大楼
地址:澳门黑沙环新街52号一楼I区
办公时间:星期一至星期五上午9时至下午6时(中午照常办公)
电话:2845 1515
传真:2845 2211
电邮:info@csraem.gov.mo